Bài Viết Nổi Bật

Căn nhà bằng giấy vững chãi hàng trăm năm

Căn nhà bằng giấy vững chãi hàng trăm năm

Độc đáo căn nhà làm bằng giấy như lại có sức chịu đựng hàng trăm năm. Ngôi nhà làm bằng giấy 100 năm vẫn không...