Bài Viết Nổi Bật

Ống rau đặc biệt tại sân bay Mỹ

Ống rau đặc biệt tại sân bay Mỹ

Cây được trồng trong những ống nhựa thẳng đứng, không cần đất mà vẫn lên xanh tốt tại một sân bay của Mỹ, ta...